INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Niepublicznym Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, Zbylitowska Góra ul. Św. Floriana 1, e-mail: ngzg@o2.pl .
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni PCS Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WAKACJE !!!

Wszystkim uczniom i absolwentom oraz ich rodzicom a także wszystkim pracownikom szkoły życzymy pięknych wakacji. Bezpiecznych, radosnych i wesołych spędzonych wśród ciekawych ludzi i w interesujących miejscach. Wszystkim życzymy spokojnego odpoczynku, regeneracji sił i nabrania chęci do ponownego podjęcia wysiłku nauki i pracy w następnym roku szkolnym.

Dyr. Szkoły

Zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego rozpocznie się mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża w Zbylitowskiej Górze w piątek 22 czerwca o godzinie 8.00. Bezpośrednio po niej w budynku szkoły odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017-2018.

Dowóz według dotychczasowego harmonogramu.

Odwóz po zakończonej uroczystości.

Energylandia

Dnia 04.06.2018 r. uczniowie wszystkich klas gimnazjum wraz z wychowawcami: panią Deborą Sajdak, Anną Kukuś, Katarzyną Rygiel i panem Zbigniewem Świętkiem uczestniczyli w wycieczce do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze.

Energylandia jest największym wesołym miasteczkiem w Polsce. Ogromnym  zainteresowaniem naszych uczniów cieszyła się strefa ekstremalna. Znajduje się tam kilkadziesiąt urządzeń, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Po całym dniu korzystania z rozmaitych atrakcji i dobrej zabawy wszyscy uczestnicy powrócili do domu z uśmiechem. Była to wycieczka, którą z całą pewnością należy zaliczyć do udanych.

K.R.

Zmiana kursów autobusu szkolnego.

W związku z wyjazdem uczniów na wycieczkę, w dniu 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) ulegną zmianie godziny odjazdów autobusu szkolnego dowożącego uczniów na pierwszą lekcję.

 Zajazd Dunajec – 6.52

Okrężna – 6.53

Pracy – 6.58

Błonie szkoła – 7.03

Błonie las – 7.04

Naftobudowa – 7.05

Sklep – 7.06

Krzyżówka – 7.07

Topolowa Miła – 7.11

Topolowa Kolorowa – 7.13

Zgłobice szk. – 7.16

Krakowska Nissan – 7.18
Dane kontaktowePrzyjazne linki