Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe 30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
5. Egzamin gimnazjalny 19 kwietnia 2017 r. część humanistyczna

20 kwietnia 2017 r. część matematyczno – przyrodnicza

21 kwietnia 2017 r. część z języka obcego

6. Dodatkowy termin egzaminu 1 czerwca 2017 r. część humanistyczna

2 czerwca 2017 r. część matematyczno – przyrodnicza

5 czerwca 2017 r.

część z języka obcego

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
8. Ferie letnie 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r.
9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 31 października 2016 r.

19, 20, 21 kwietnia 2017 r. dla uczniów klas 1. i 2.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r.
Dane kontaktowePrzyjazne linki