Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny 10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. część matematyczno – przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. część z języka obcego

6. Dodatkowy termin egzaminu 3 czerwca 2019 r. część humanistyczna

4 czerwca 2019 r. część matematyczno – przyrodnicza

5 czerwca 2019 r. część z języka obcego

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 r.
Dane kontaktowePrzyjazne linki