O szkole

Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze istnieje od 1 września 2015 r. Od pierwszego dnia budujemy swoją tożsamość czerpiąc z najlepszych tradycji edukacji w Zbylitowskiej Górze.

Jesteśmy szkołą wspierającą swoich uczniów, dającą im możliwość wszechstronnego rozwoju, kształcącą na wysokim poziomie i dającą swoim absolwentom bardzo dobre przygotowanie do dalszej nauki.

Oferujemy:

 • zwiększoną ilość lekcji języka angielskiego i niemieckiego,
 • przygotowanie do uzyskania certyfikatów językowych np. PET,
 • dobrze przygotowaną, przyjazną i zaangażowaną kadrę nauczycielską,
 • bezpieczną i życzliwą atmosferę w niedużej szkole,
 • niewielkie klasy,
 • pomoc pedagoga szkolnego,
 • wsparcie dla uczniów mających trudności w nauce,
 • wsparcie dla uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia,
 • zajęcia prowadzone przez oligofrenopedaga, socjoterapeutę, pedagoga- terapeutę i logopedę,
 • możliwość rozwijania zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych – kół przedmiotowych, robotyki, zajęć teatralnych, chóru,
 • dodatkowe zajęcia sportowe – pływanie, szermierka,
 • możliwość organizowania dodatkowych zajęć zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów,
 • możliwość pomocy innym – wolontariat,
 • możliwość kształtowania szkoły przez udział w samorządzie szkolnym,
 • bezpłatny transport do szkoły z terenu Zgłobic, Błonia, Koszyc i Zbylitowskiej Góry,
 • znakomite warunki nauki w szkole – nowoczesna, klimatyzowana pracownia komputerowa, pracownia językowa, tablice multimedialne w każdej sali lekcyjnej,
 • podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych,
 • lekcje prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i metod – epodręczniki,
 • systematyczne przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego – próbne egzaminy dla klas drugich i trzecich,
 • krajowe i zagraniczne wycieczki szkolne, zielone szkoły,
 • różnorodne konkursy,
 • dyskoteki dla uczniów,
 • smaczne i tanie obiady,
 • laptop dla każdego ucznia klasy 1. do wykorzystania także w domu,
 • bieżącą informację o postępach ucznia – e-dziennik.
Dane kontaktowePrzyjazne linki