XXVIII edycja Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. POECI JAK PTAKI – 100 WIERSZY NA STULECIE NIEPODLEGŁEJ.

W dniu 3 października 2018 r.szkole w Zbylitowskiej Górze miało miejsce spotkanie autorskie w ramach XXVIII edycji Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Impreza ta to cykl spotkań poetów, literatów i artystów z czytelnikami odbywających się w szkołach, bibliotekach i domach kultury. Podczas tych spotkań poeci prezentują swoją twórczość, dzielą się swoimi doświadczeniami literackimi, pasjami oraz pomysłami.

To święto literatury od wielu lat ma charakter międzynarodowy i  obejmuje teren Małopolski, Podkarpacia a także Ukrainy. Spotkania autorskie, lekcje literackie i kiermasze książki  oraz koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizatorem jesiennego festiwalu jest Andrzej Grabowski – Kawaler Orderu Uśmiechu, wspaniały poeta i prozaik.

W spotkaniu, które odbyło się w Zbylitowskiej Górze uczestniczyli:

Własta Własenko- literatka, pedagog, urzędnik, ukraińska poetka z Przykarpacia. Laureatka nagrody imienia Borysa Neczerdy i orderu Rycerzy Karpackich. Absolwentka wydziału filologii Lwowskiego Państwowego Uniwerystetu im. Iwana Franki. Twórczość poetki to potężne myślenie obrazowe i ciekawe rytmy autentyczne. W swojej twórczości porusza tematy związane z filozofią, miłością i mistyką karpacką.

Stefan Jurkowski z Warszawy – poeta i krytyk literacki, sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Jako poeta debiutował w 1967 r. na łamach „Kierunków”. Opublikował siedemnaście tomów poezji m.in.: „Wibracje”, „Wysokie lato” , „Pamiątka po nieobecności”. W 2005 roku Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi za działalność w Związku Literatów Polskich.

Vladimir Stockman mieszkający w Krakowie rosyjski poeta, tłumacz i wykonawca pieśni autorskich. Pisze wiersze po polsku i po rosyjsku oraz tłumaczy z polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski wiersze i prozę. Publikował wiersze i przekłady w czasopismach literackich oraz w almanachach i antologiach w Polsce i w Rosji.

Andrzej Żmuda – poeta, krytyk literacki i wydawca związany z Rzeszowem. Jako poeta debiutował w magazynie młodzieżowym „Prometej. Później redaktor „Prometeja, kierownik artystyczny i organizacyjny Ogólnopolskiego Jarmarku Poezji „O Laur Prometeja”, inicjator wielu debiutów poetyckich i prozatorskich.

Spotkanie z poetami rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Rafał Wnęk. Po jego krótkim powitaniu i przedstawieniu gości, uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum  w Zbylitowskiej Górze oraz Gimnazjum w Tarnowcu w niecodziennej atmosferze i jesiennej scenerii mieli okazję usłyszeć utwory poetyckie w autorskiej interpretacji. Poeci nie tylko czytali swoje wiersze, ale mówili też o okolicznościach ich powstania i dzielili się przemyśleniami o znaczeniu poezji w ich życiu. Vladimir Stockman wykonał również kilka swoich pieśni, skomponowanych do słów Andrzeja Grabowskiego oraz własnych. Goście odpowiadali także na pytania zadawane im przez uczniów.

Podczas spotkania swoje talenty zaprezentowali również uczniowie Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Martyna Bobro, Eliza Gąsiorowska oraz Józef Strzesak zaśpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Wiersze recytowały Marika Kawalerska, Martyna Bibro i Weronika Matyjasik, a Kamil Łoboda zagrał na klarnecie. Uczennicom ze szkoły podstawowej akompaniował ks. Tomasz Biernat. Na zakończenie Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze Arkadiusz Dębosz podziękował gościom za przybycie.

Spotkanie przygotowały Panie Olga Bień, Anna Tyńska-Gryz i Irena Dołowa-Sajdak.

lit (2)

lit (4)

lit (8)

lit (9)

lit (11)

Wszystkie zdjęcia w galerii KLIK

 

 

Zebrania z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców w środę 19.09.2018 r. o godz.17.00. Podczas zebrania będą przekazywane pierwsze informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019!

3 września wakacje dobiegły końca. W tym dniu w naszej szkole, po mszy świętej, odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2028/2019. Uroczysta akademia rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora. Po oficjalnym powitaniu uczniów i nauczycieli, uczniowie klasy 3a przedstawili krótką inscenizację. Artyści nawiązali do tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku.

Przed uczniami kolejny rok zmagań i nowych wyzwań. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy Wam drodzy uczniowie czerpania radości ze zdobywania wiedzy i wielu sukcesów. Pamiętajcie, że nauka daje dużo satysfakcji i możliwości, daje szansę na lepszą przyszłość. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia (Seneka Młodszy).

rrsz (1)

rrsz (2)

rrsz (3)

rrsz (4)

rrsz (5)

rrsz (6)

rrsz (8)

Rozpoczecie roku szkolnego 2018/19.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY ok. GODZ. 9.00

MSZA ŚWIĘTA GODZ. 8.00 W KOŚCIELE PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE

 

Dowóz uczniów:

Zgłobice Okrężna – 7.20

Zgłobice Pracy – 7.25

Błonie Szkoła – 7.30

Błonie Las – 7.31

Błonie Naftobudowa – 7.32

Zgłobice Sklep – 7.33

Zgłobice Krzyżówka – 7.34

Zgłobice Topolowa Miła – 7.38

Zgłobice Topolowa Kolorowa – 7.40

Zgłobice Szkoła – 7.43

Zgłobice Krakowska Nissan – 7.45

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Niepublicznym Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, Zbylitowska Góra ul. Św. Floriana 1, e-mail: ngzg@o2.pl .
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni PCS Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowePrzyjazne linki