Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019!

3 września wakacje dobiegły końca. W tym dniu w naszej szkole, po mszy świętej, odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2028/2019. Uroczysta akademia rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora. Po oficjalnym powitaniu uczniów i nauczycieli, uczniowie klasy 3a przedstawili krótką inscenizację. Artyści nawiązali do tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku.

Przed uczniami kolejny rok zmagań i nowych wyzwań. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy Wam drodzy uczniowie czerpania radości ze zdobywania wiedzy i wielu sukcesów. Pamiętajcie, że nauka daje dużo satysfakcji i możliwości, daje szansę na lepszą przyszłość. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia (Seneka Młodszy).

rrsz (1)

rrsz (2)

rrsz (3)

rrsz (4)

rrsz (5)

rrsz (6)

rrsz (8)

Rozpoczecie roku szkolnego 2018/19.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W BUDYNKU SZKOŁY ok. GODZ. 9.00

MSZA ŚWIĘTA GODZ. 8.00 W KOŚCIELE PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.

W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE

 

Dowóz uczniów:

Zgłobice Okrężna – 7.20

Zgłobice Pracy – 7.25

Błonie Szkoła – 7.30

Błonie Las – 7.31

Błonie Naftobudowa – 7.32

Zgłobice Sklep – 7.33

Zgłobice Krzyżówka – 7.34

Zgłobice Topolowa Miła – 7.38

Zgłobice Topolowa Kolorowa – 7.40

Zgłobice Szkoła – 7.43

Zgłobice Krakowska Nissan – 7.45

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Niepublicznym Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, Zbylitowska Góra ul. Św. Floriana 1, e-mail: ngzg@o2.pl .
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni PCS Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.
 3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WAKACJE !!!

Wszystkim uczniom i absolwentom oraz ich rodzicom a także wszystkim pracownikom szkoły życzymy pięknych wakacji. Bezpiecznych, radosnych i wesołych spędzonych wśród ciekawych ludzi i w interesujących miejscach. Wszystkim życzymy spokojnego odpoczynku, regeneracji sił i nabrania chęci do ponownego podjęcia wysiłku nauki i pracy w następnym roku szkolnym.

Dyr. Szkoły

Zakończenie roku szkolnego.

Zakończenie roku szkolnego rozpocznie się mszą świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża w Zbylitowskiej Górze w piątek 22 czerwca o godzinie 8.00. Bezpośrednio po niej w budynku szkoły odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017-2018.

Dowóz według dotychczasowego harmonogramu.

Odwóz po zakończonej uroczystości.
Dane kontaktowePrzyjazne linki